Pracownia Syntezy Metaloorganicznej

PRACOWNIA SYNTEZY METALOORGANICZNEJ

Kierownik pracowni:

Prof. dr hab. inż. Karol Grela

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • Dr hab. inż. Anna Kajetanowicz
 • Dr Alexey Kletskov
 • Dr Maria Matveeva
 • Dr Mariana Nadirova
 • Dr Adam Rajkiewicz
 • Dr Adrian Sytniczuk

Doktoranci:

 • Mgr Łukasz Grzesiński
 • Mgr inż. Paweł Krzesiński
 • Mgr Pavel Kumandin
 • Mgr Joel Cejas Sanchez
 •  Mgr Filip Struzik

Pełny adres własnego serwisu www pracowni:

https://www.karolgrela.eu/

Tematyka badawcza:

 • projektowanie i synteza nowych kompleksów metali przejściowych
 • otrzymywanie pochodnych i analogów związków naturalnych i farmaceutyków
 • wykorzystywanie surowców odnawialnych w syntezie organicznej
 • poszukiwania optymalnych warunków do prowadzenia procesów o znaczeniu przemysłowym
 • poszukiwania nowych, zielonych rozpuszczalników
 • wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii (mikrofale, ultradźwięki, mechanochemia) w celu przyspieszenia reakcji organicznych

Najważniejsze publikacje:

 • Nienałtowski, T.; Krzesiński, P.; Baumert, M.; Skoczeń, A.; Suska-Kauf, E.; Pawłowska, J.; Kajetanowicz, A.; Grela, K. „4‑Methyltetrahydropyran as Convenient Alternative Solvent for Olefin Metathesis Reaction. Model Studies and Medicinal Chemistry Applications” ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 18215–18223
 • Planer, S.; Małecki, P.; Trzaskowski, B.; Kajetanowicz, A.; Grela, K. „Sterically Tuned N-Heterocyclic Carbene Ligands for the Efficient Formation of Hindered Products in Ru-Catalyzed Olefin Metathesis” ACS Catal. 2020, 10, 11394-11404
 • Kajetanowicz, A.; Grela, K. „Nitro and Other Electron Withdrawing Group‐Activated Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis Reaction”  Chem. Int. Ed. 2021, 60, 13738-13756
 • Grela, K.; Kajetanowicz, A.; Szadkowska, A.; Czaban-Jóźwiak, J. „Alkene Cross-Metathesis Reactions” in Organic Reactions, Weinreb, S. M., Ed.; John Wiley & Sons, Inc., 2021, Vol. 106, pp 1–1192
 • Monsigny, L.; Piątkowski, J.; Trzybiński, D.; Woźniak, K.; Nienałtowski, T.; Kajetanowicz, A.; Grela, K. „Activated Hoveyda-Grubbs Olefin Metathesis Catalysts Derived from a Large Scale Produced Pharmaceutical Intermediate—Sildenafil Aldehyde” Synt. Catal. 2021, 362, 4590-4604
 • Toh, R. W.; Patrzałek, M.; Nienałtowski, T.; Piątkowski, J.; Kajetanowicz, A.; Wu, J.; Grela, K. „Olefin Metathesis in Continuous Flow Reactor Employing Polar Ruthenium Catalyst and Soluble Metal Scavenger for Instant Purification of Products of Pharmaceutical Interest” ACS Sustain. Chem. Eng. 2021, 9, 16450–16458
 • Tyszka-Gumkowska, A.; Purohit, V.B.; Nienałtowski, T.; Dąbrowski, M.; Kajetanowicz, A.; Grela, K. „Testing enabling techniques for olefin metathesis reactions of lipophilic substrates in water as a diluent” iScience 2022, 25, 104131
 • Kośnik, W.; Lichosyt, D.; Śnieżek, M.; Janaszkiewicz, A.; Woźniak, K.; Malińska, M.; Trzaskowski, B.; Kajetanowicz, A.; Grela, K. „Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts Bearing Macrocyclic N-Heterocyclic Carbene Ligand: Improved Stability and Activity” Chem. Int. Ed. 2022, 134, e202201472

Tytuły ostatnio obronionych prac licencjackich i magisterskich:

 • Etenoliza terpenoidów z użyciem katalizatorów rutenowych
 • Nowe kompleksy zawierające cykliczne alkilo-amino karbeny, synteza i reaktywność
 • Synteza oraz charakterystyka zaktywowanych rutenowych katalizatorów metatezy olefin zawierających elektronoakceptorowe ugrupowanie sulfonamidowe na bazie Sildenafilu