Pracownia Spektroskopii i Oddziaływań Międzycząsteczkowych

PRACOWNIA SPEKTROSKOPII I ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH

Kierownik pracowni:

prof. dr hab. Wiktor Koźmiński

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • prof. dr hab. Jolanta Bukowska, prof. emerytowany
 • prof. dr hab. Wojciech Dzwolak
 • prof. dr hab. Wojciech Gadomski
 • prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
 • prof. dr hab. Joanna Sadlej, prof. emerytowany
 • dr hab. Katarzyna Jarzembska
 • dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz.
 • dr hab. Barbara Pałys, prof. ucz.
 • dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska, prof. ucz.
 • dr hab. Bożena Ratajska-Gadomska
 • dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz.

Pozostali pracownicy:

 • dr Rafał Augustyniak
 • dr Janusz Cukras
 • dr Agnieszka Dąbrowska
 • dr Joanna Jankowska
 • dr Aleksandra Jaworska
 • dr inż. Radosław Kamiński
 • dr Jan Krajczewski
 • dr Agata Królikowska
 • dr Michał Nowakowski
 • dr Kamil Polok
 • dr Jan Stanek
 • dr Beata Wrzosek
 • dr Anna Zawadzka-Kazimierczuk
 • dr Szymon Żerko

Pełny adres własnego serwisu www pracowni:

Laboratory of Spectroscopy and Intermolecular Interactions
http://psiom.chem.uw.edu.pl/