Pracownia Krystalochemii

PRACOWNIA KRYSTALOCHEMII

Kierownik pracowni:

Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • Prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański
 • Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski, prof. emerytowany
 • Prof. dr hab. Paulina Maria Dominiak
 • Dr hab. Dorota Latek (http://dlatek.chem.uw.edu.pl/)

Pozostali pracownicy:

 • Dr Joanna Boros-Majewska
 • Dr Michał Chodkiewicz
 • Dr Arkadiusz Ciesielski
 • Dr Michał Adam Dobrowolski
 • Dr Łukasz Dobrzycki
 • Dr Roman Gajda
 • Dr Maria Górna
 • Dr Anna Hoser
 • Dr Maria Klimecka
 • Dr Monika Kowalska
 • Dr Marta Kulik
 • Dr Jan Kutner
 • Dr Anna Makal
 • Dr Maura Malińska
 • Dr Matthew Merski
 • Dr Damian Trzybiński
 • Dr Marcin Ziemniak
 • Mgr Natalia Karolak
 • Mgr Marcin Kubsik
 • Mgr Anna Laskowska
 • Mgr Krzysztof Młynarczyk

Doktoranci:

 • Mgr Urszula Budniak
 • Mgr Grzegorz Cichowicz
 • Mgr Paulina Dragan
 • Mgr Barbara Gruza
 • Mgr Vladislav Ignatev
 • Mgr Sylwia Kutyła
 • Mgr Sylwia Pawlędzio
 • Mgr Aleksandra Pazio
 • Mgr Kamila Pruszkowska
 • Mgr Paulina Rybicka
 • Mgr Patryk Rzepiński
 • Mgr Fabiola Sanjuan-Szklarz
 • Mgr Paweł Socha
 • Mgr Marcin Stachowicz
 • Mgr Szymon Sutuła
 • Mgr Daniel Tchoń
 • Mgr Monika Wanat

Pełny adres własnego serwisu www pracowni:

http://crystal.chem.uw.edu.pl/

Tematyka badawcza:

Grupa badawcza prof. dr hab. M. K. Cyrańskiego

Grupa badawcza prof. dr hab. P. M. Dominiak:

Grupa zajmuje się rozwijaniem nowych metod modelowania gęstości elektronowej na potrzeby krystalografii elektronowej i rentgenowskiej oraz chemii i biologii strukturalnej. Badania obejmują:

 1. Tworzenie, testowanie i zastosowania banku asferycznych pseudoatomów UBDB\MATTS;
 2. Uproszczone modele gęstości elektronowej umożliwiające szybkie szacowanie energii międzycząsteczkowych odziaływań elektrostatycznych z uwzględnieniem efektów penetracyjnych;
 3. Eksperymentalne gęstości elektronowe kryształów zasad nukleotydowych i ich pochodnych;
 4. Dyfrakcja elektronów (3D ED, microED) na nanokryształach;
 5. Związek międzycząsteczkowych odziaływań elektrostatycznych z architekturą kryształów, strukturą makromolekuł lub procesem rozpoznawania molekularnego w kontekście projektowania leków.

Grupa badawcza prof. dr hab. K. Woźniaka:

Badania naszej grupy obejmują, m.in.:

 1. Badania strukturalne i elektronowe farmaceutyków, kryształów molekularnych, minerałów, związków chemii supramolekularnej, związków nieorganicznych oraz rozwój nowych metod krystalografii kwantowej.
 2. Badania relacji struktura – właściwości fotofizycne dla wybranych pochodnych pirenu, w tym pochodnych pirenu w kompleksach złota(I)
 3. Polimorfizm, w szczególności badanie wzajemnej stabilności układów polimorficznych, badanie przejść fazowych. Nowe metody modelowania ruchu termicznego podczas udokładnienia danych rentgenowskich. Optymalizacja właściwości farmaceutyków poprzez kokrystalizację.
 4. Termodynamikę rozpoznawania molekularnego w szczególności efekt rozpuszczalnikowy w procesie powstawania kompleksów gość-gospodarz. Metody krystalizacji i kontrola morfologii kryształów molekularnych.
 5. Badania związku między strukturą a funkcją białek, przez produkcję białek i charakteryzację ich funkcji, struktury oraz oddziaływań metodami biochemicznymi i biofizycznymi; inżynieria białek i ich zastosowania biotechnologiczne oraz w diagnostyce.